Menu

VvE bij aankoop appartement

16 aug. 2018

Een wezenlijk verschil tussen appartementen en grondgebonden woonhuizen is het feit dat je als bewoner de daadwerkelijke opstal (de stenen) deelt met andere eigenaren. Om die reden zijn alle eigenaren bij appartementen met elkaar verenigd in de VVE, ofwel Vereniging van Eigenaars. Hier wordt door té veel aspirant kopers te weinig aandacht aan besteed.

Een vereniging van eigenaars regelt in de meeste gevallen o.a. de volgende zaken:

003– Organiseren van vergaderingen;
– Onderhoud van het gebouw en gemeenschappelijke ruimten;
– Opstalverzekering;
– Beheer en onderhoud van de liftinstallatie;
– Financieel beheer van het reservefonds;
– Schoonmaak van openbare ruimten en/of glasbewassing;
– Onderhoud terrein (plantsoenen en parkeerplaatsen);
– Opstellen van de begroting;
– Berekenen en incasseren van de VVE-bijdrage.

Om dit goed uit te kunnen voeren is het van groot belang dat de vereniging op een goede manier wordt bestuurd. Dit kan professioneel worden uitgevoerd door een VVE Beheerder. Maar het gebeurt ook vaak dat de VVE door de bewoners geheel zelf wordt bestuurd en beheerd. Ook moet er voldoende geld aanwezig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, hiervoor betaalt iedere eigenaar maandelijks een bijdrage, de servicekosten of VVE bijdrage. De meest simpele variant van een VvE zijn beneden-/bovenwoningen, waarbij de VvE dus slechts uit twee eigenaren bestaat. Veelal zijn dergelijke kleine VvE’s slapend, dat wil zeggen dat bewoners in onderling overleg onderhoud plegen of er wordt feitelijk niets gedaan aan gemeenschappelijk onderhoud van het pand.

VVE Stukken

In de zogenaamde VVE Stukken kun je als koper de stand van zaken omtrent de vereniging bekijken. Denk daarbij aan de notulen van de afgelopen vergaderingen, de agenda, het meerjarenonderhoudsplan kortweg MJOP, de begroting en het financieel jaarverslag. Echter is het voor de gemiddelde koper tamelijk ingewikkelde stof en lastig om hierin het overzicht te bewaren en de juiste conclusies te trekken. Wist je bijvoorbeeld dat per dit jaar iedere VVE minimaal over een reservefonds 0,5% van de herbouwwaarde moet beschikken? Of een reserve aan dient te houden op basis van het MJOP? En wist je dat je over het aandeel in het reservefonds van een appartement geen overdrachtsbelasting is verschuldigd?

Kijk bij appartementen dus nét iets verder. Tekortkomingen in de vereniging hebben invloed op je eigen financiële situatie. Zo kan het zijn dat er een eenmalige storting gedaan moet worden om bijvoorbeeld een nieuwe liftinstallatie of rookgasafvoer aan te kunnen schaffen. Tevens komt het voor dat verenigingen grote sommen vreemd vermogen hebben moeten aantrekken om achterstallig onderhoud aan te kunnen pakken.

Weet je niet goed waar je op moet letten? Wij helpen graag bij de aankoop van je nieuwe appartement!

Meer uit rubriek ... Huis kopenVereniging van Eigenaars