Menu

Cookieverklaring

De website van Home 4 You Makelaars gebruikt cookies

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de website “Home 4 You Makelaars” (hierna “de website” genoemd) vanaf haar server naar uw browser stuurt en op de harde schijf of in het geheugen van uw randapparatuur (uw computer) wordt opgeslagen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Het is de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Er wordt dus informatie uitgewisseld tussen de apparatuur en de server van de website.

Maar ook applicaties van derden zoals Facebookknoppen maken bijvoorbeeld gebruik van cookies. Ook meten we met cookies welke pagina’s worden bezocht. Bijvoorbeeld met Google Analytics. Volgens de nieuwe wet moeten we hier toestemming voor vragen. Zonder cookies werkt de website niet helemaal zoals ze bedoelt is.

Cookies op de website

Deze tekst heeft betrekking op de cookies die de website zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. De website plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en de op de website ingevulde (bestel)formulieren.

De Sessie cookie (nodig voor de werking van de site)
Dit is een cookie met daarin een unieke identificeer string, deze wordt gebruikt tijdens je bezoek van de website en wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.
Deze inhoud bevat geen gevoelige/prive informatie en wordt gebruikt om in de programmeercode te kunnen achterhalen waar je op gezocht hebt of wat je in je winkelwagen hebt geplaatst.

Voorbeelden van toepassing van deze cookie (indien van toepassing):

Zoekformulieren onthouden;  wanneer je op een product klikt en dan op ” vorige pagina” dan hoef je niet opnieuw je zoekopdracht in te vullen, kortom dit dient om uw gemak tijdens uw bezoek te vergroten.

Contactformulieren beveiligen tegen spam; bijv. wanneer je op verzenden klikt kunnen wij ook zien dat de informatie ook daadwerkelijk via het formulier binnen is gekomen.

Winkelwagen-/bestelproces onthouden; bijv bij een webshop; producten in winkelwagen onthouden, en in de verschillende stappen van het bestelproces de klantgegevens onthouden voordat deze definitief in de database worden geplaatst.

Deze cookie is dus essentieel voor de werking van de website en kan niet zomaar geweigerd worden zonder dat de website functionaliteit verliest.
De cookie wordt meestal aangeduid met; PHPSESSID; en bevat een 32 karakter lange reeks met cijfers en letters.

Naast functionele cookies plaatst de website cookies die slechts een beperkte tijd op uw Randapparatuur worden opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen.

Ook plaatst de website cookies die voor een langere periode op uw Randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt uw Randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden de mogelijkheid om u de website te tonen die specifiek aan uw voorkeuren is aangepast. Doordat uw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart u bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Daarnaast gebruikt de website permanente cookies om uw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreert de website uw surfgedrag , om op basis daarvan specifiek op u gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere websites u naast deze website bezoekt. Deze informatie kan door de website worden gebruikt om u specifiek op u toegespitste advertenties te tonen.

Uitlezen informatie zonder cookies

Naast het plaatsen van cookies, leest de website ook informatie uit uw browser en randapparatuur zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt de website (technische) eigenschappen van uw randapparatuur en door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Deze informatie wordt opgeslagen om indien nodig te kunnen kijken wie de website bezocht.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die de website zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. De website heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. De website biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. We wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.

Google Analytics (statistieken) 
Deze cookie wordt geplaatst d.m.v. JavaScript door de externe partij Google en wordt gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistieken van je bezoek op de website; Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan de website verstrekt. De website verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is.
Er wordt mnet deze cookie weliswaar klikgedrag vastgelegd maar dit is anoniem en wij kiezen er altijd voor deze gegevens niet te delen met andere Google diensten.

Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Addthis (Indien aanwezig)
Deze cookie wordt geplaatst d.m.v. Javascript door de externe partij Addthis en wordt gebruikt voor het tonen van pictogrammen waarmee de huidige pagina gedeeld kan worden op de verschillende Social media netwerken.
Er worden hierbij wel statistieken verzameld waarmee we kunnen zien hoe vaak pagina’s worden gedeeld en hoe vaak er weer iemand op de website binnenkomt a.d.h.v. deze deel-actie.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@home4you.nu. Verder kunt u, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de consumentenbond.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe “Home 4 You Makelaars”, hier na te noemen “de aanbieder” of “de website” de informatie, die je op onze website met ons deelt, verwerkt en beschermt.  We nemen je privacy zeer serieus en zorgen er voor dat jouw privacy wordt beschermd. Informatie die wij aan jou vragen om je te kunnen identificeren bij je bezoek aan de website van , verwerken we in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

1. Welke informatie verwerkt de aanbieder?
* Aanmelding via een  account  (alle met “* “gemerkte kopjes zijn enkel van toepassing indien aanwezig op de website)
Een account komt tot stand door je aan te melden op deze website. Je meldt je aan door je voor- en achternaam, postcode en e-mailadres op te geven. Ook kun je je profiel verder aanvullen met bijvoorbeeld je adresgegevens.
Je profiel en je voorkeuren kun je, wanneer je maar wilt, aanpassen of laten verwijderen.

*Aanmelden via een sociaal netwerk
Je kunt jezelf ook aanmelden via een bestaand sociaal netwerk zoals Facebook, LinkedIn, Hyves of Twitter. Na jouw goedkeuring te hebben verleend, zijn alle gegevens aanwezig via deze accounts beschikbaar voor deze specifieke website (en niet voor derden).

2. Gebruik IP-adres
Bij je bezoek aan onze website, wordt je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen) automatisch opgeslagen.  de website legt deze IP-adressen vast om te bepalen vanaf welke computers  de website wordt bezocht, onder meer ter beveiliging tegen hackpogingen. Maar ook als bezoekers worden ‘lastig’ gevallen (* of bij het ontstaan van nepprofielen van bestaande personen kunnen we via deze gegevens gebruiken om de personen verantwoordelijk voor deze handelingen te achterhalen indien van toepassing op deze site).

3. * Voor welke doeleinden zal deze website informatie over jou gebruiken?
De website gebruikt jouw informatie voor de volgende doeleinden:
Om met jou te communiceren over  deze website en je informatie te sturen over updates, acties, nieuws en initiatieven van deze website.
Om communicatie tussen de website en jouzelf mogelijk te maken;
Om de website  aan te passen, onder andere naar jouw wensen en behoeften;  ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

4. Gebruik van informatie door derden
De aanbieder zal de jouw betreffende informatie nooit zonder jouw toestemming ter beschikking stellen of verkopen aan derde partijen (ook niet als dit zakelijke partners de aanbieder  zijn), tenzij wij tot terbeschikking stellen verplicht zijn op basis van wettelijke bepaling.

5. Op welke wijze beschermen we jouw informatie?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie en in het bijzonder jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat ook deze website niemand er ongeautoriseerd toegang tot heeft.

6. * Kennisneming en wijziging van jouw gegevens (indien van toepassing op deze website)
Je kunt je eigen (persoons-)gegevens en voorkeuren altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van  deze website?
Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van (persoons- )gegevens welke zijn verzameld via deze specifieke website.
De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website verlaat en op websites van derden terecht komt.  Wij hebben geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn. Deze website accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

9. Vragen?
Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, aarzel niet contact met ons op te nemen.

* = geldt enkel indien op de website aanwezig