Menu

Hypotheekrente

31 aug. 2022

De afgelopen maanden is de hypotheekrente gestegen, maar wat is de verwachting van de komende tijd? Zou je op dit moment moeten (ver)kopen of kun je beter wachten? Wij beantwoorden al je vragen.

Huidige situatie

Bij een looptijd van 10 jaar in combinatie met NHG (Nationale hypotheek garantie) staat de rente momenteel gemiddeld op 3,6%, terwijl deze in september vorig jaar nog op het laagste punt van 1 procent stond. Mede door de hoge inflatiecijfers van het afgelopen jaar zijn zowel de kapitaalmarktrente en de hypotheekrente hierin mee gestegen. Door de onzekere tijd in het begin van het jaar, met hierin als hoofdrolspelers de oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen en de stijgende inflatie. Op dat soort onzekere momenten, zie je vrijwel gelijk dat de markt hier op reageert en de rente toeneemt.

Afgelopen tijd

De afgelopen twee maanden is de kapitaalmarktrente fors gedaald. De eerste maanden van dit jaar steeg de kapitaalmarktrente van ongeveer 0% naar ruim boven de 1,5%. Wanneer de cijfers van de  kapitaalmarktrente wordt vergeleken met de hypotheekrente is er de afgelopen jaren een duidelijk verband te zien tussen deze percentages. De hypotheekrente reageert op de kapitaalmarktrente met ongeveer dezelfde stijging of daling. Dit gebeurde tot ongeveer 2 maanden geleden. De kapitaalmarktrente begon te dalen terwijl de hypotheekrente alleen maar hoger werd. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 lag het verschil tussen de hypotheekrente en de kapitaalmarktrente nog op 1%, inmiddels is dit verschil vergroot tot ongeveer 2,5%. Volgens NOS kan er niet met zekerheid gezegd worden dat de hypotheekrente zal gaan dalen, er spelen namelijk onzekere factoren mee. De kans is echter wel groter dat de rente zal gaan dalen dan dat deze weer gaat stijgen.

Verwachting

Volgens meerdere nieuwszenders is de verwachting dat de hypotheekrente de komende tijd zal gaan stabiliseren en zelfs een klein beetje dalen. Experts benadrukken dat de hypotheekrente een procent lager zou kunnen zijn dan deze in werkelijkheid is.

Het is belangrijk dat niet iedereen vroeg moet gaan juichen over de licht afkoelende woningmarkt aldus Vastgoedmarkt.nl dit omdat er momenteel nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn en de vraag groter is dan het huidige aanbod. Volgens NOS is de verwachting dat de hypotheekrente en kapitaalmarktrente in de nabije toekomst dichter tot elkaar zullen gaan kruipen.

Het lijkt er dus op dat de hypotheekrente op de korte termijn weer zal gaan zakken, maar wat deze op de langere termijn zal doen blijft gissen. Ook profiteren van deze dalende rente wij geven je graag persoonlijk advies met betrekking tot de aan- en verkoop van jouw woning.