Menu

Wat is een waarborgsom/bankgarantie?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt in de koopovereenkomst een artikel opgenomen, waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom/bankgarantie te storten. Deze waarborgsom/bankgarantie bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom.

TERUG NAAR VRAGEN