Menu

Ouderdomsclausule

8 nov. 2020

Wat houdt de ouderdomsclausule in?

Bij de verkoop van een oud huis, kan een ouderdomsclausule opgenomen worden in de koopovereenkomst. Daarin staat dat de koper bekend is met de ouderdom van het huis en dat de gevolgen van verborgen gebreken, die het gevolg zijn van deze ouderdom, voor risico van de koper komen. Deze clausule legt de verantwoordelijkheid dus bij de koper. De verkoper staat dus niet in voor de kwaliteit van een aantal onderdelen van de woning. De ouderdomsclausule staat niet standaard in de koopovereenkomst, maar wordt door Home 4 You Makelaars bij een object ouder dan 15 jaar altijd in de koopakte toegepast.

Bescherming van de verkoper

De ouderdomsclausule is er vooral om de verkoper te beschermen tegen onrechtmatige beschuldigingen van een slechte bouwkundige staat van het huis. Dat kan te maken hebben met de periode waarin de woning is gebouwd. Het is mogelijk dat er toen minder strenge bouwkundige normen golden, met als gevolg dat het gebouw langere tijd heeft moeten “doorstaan”. Een andere reden kan zijn dat er allerlei verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd aan een oud huis. En die kunnen minder van kwaliteit zijn geweest of niet goed op elkaar aangesloten. Hierdoor kunnen dus ook recentere werkzaamheden aan het huis onder de ouderdomsclausule vallen.

Tip! Als je weet dat een huis relatief oud is en je wilt het kopen, dan is het verstandig om eerst een bouwkundige keuring te laten doen. Dit geldt ook als het huis is gerenoveerd. Je weet immers niet wat de kwaliteit van die renovaties is geweest.

As it is clausule

Als je als verkoper zo min mogelijk risico wil lopen, kun je gebruikmaken van de ‘as it is’ clausule. Daarmee leg je alle aansprakelijkheid neer bij de koper. Die koopt het huis “as it is”, zoals het is. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.

Bij het tot stand komen van een verkoop wordt de koopakte door ons kantoor opgesteld. Wij gebruiken hiervoor de Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning of appartementsrecht (model 2018). Deze overeenkomst is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Graag willen wij je attenderen op het schriftelijkheidsvereiste. Dit houdt in dat er pas sprake is van een rechtsgeldige koop wanneer de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over deze clausule of andere zaken uit de koopovereenkomst? Laat jouw gegevens dan achter op ons contactformulier. Je kan ons ook bellenmailen of app-en.