Menu

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Deze voorwaarden zijn voor u de enige mogelijkheid om de koop zonder kosten of boete te kunnen ontbinden nadat er overeenstemming is bereikt. Ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

  • het voorbehoud dat de hypothecaire financiering rond komt,
  • het voorbehoud van uw technische keuring,
  • het voorbehoud van een bepaalde taxatiewaarde,
  • etc.

Ontbindende voorwaarden zijn zeer belangrijk en mogen daarom niet vergeten worden! Zij kunnen u veel kosten en zorgen besparen.

TERUG NAAR VRAGEN